Uppdrag, utställningar, projekt och andra erfarenheter, i urval  •  Selected Commissions, Exhibitions, Projects and Other Occasions

Bilder från ett gåtfullt förflutet   Images From an Enigmatic Past
Separatutställning på Ekehagens Forntidsby, 22-24 september 2023
Solo exhibition at the Ekehagen Archaeological Outdoor Museum, September 22-24, 2023

Porträttsessioner   Portrait Sessions
För priser och annan info, se "Bokning" i menyn ovan
For prices and other info, see "Booking" in the menu above
​​​​​​​
Skövde Kommun   Skövde Municipality
Fotograf
Photographer

Wiki Loves Monuments
2016 - Winner, Sweden
2017 - Winner, Sweden; Top Position, International Final
2018 - Juror, Sweden

Föreläsningar   Lectures
Lidköping City Library
Lidköping City Library
Nalen, Stockholm
Nalen, Stockholm
Vuxenskolan, Skaraborg
Vuxenskolan, Skaraborg

Magasin Skaraborg 
Foto
Photo

ANIARAgymnasiet
Grafisk formgivning och foto
Graphic design and photo

Alter Ego
Spelifieringsprojekt - idé, illustration och grafisk formgivning
Gamification project - idea, illustration and graphic design

In Hoc Signum
Äventyrsskattjakt - Idé, speldesign och grafisk formgivning 
Adventure treasure hunt - idea, game design and graphic design
Till början