​​​​​​​Uppdrag, utställningar, projekt och andra erfarenheter, i urval • Selected Commissions, Exhibitions, Projects and Other Occasions


Kommande: Föreläsning   Coming: Lecture
Lidköpings stadsbibliotek den 14 februari 2024 - föreläsning baserad på utställningen Bilder av ett gåtfullt förflutet
The Lidköping City Library the 14th of February 2024 - lecture based on the exhibition Images of an Enigmatic Past

Gyllene Äpplet   Golden Apple
Konstnatten Mekelsmäss 2023 - utmärkelse för utställningen Bilder av ett gåtfullt förflutet
Konstnatten Mekelsmäss 2023 - award for the exhibition Images of an Enigmatic Past
Foto: Elinor Karlsson
"Med sina suggestiva bilder på fornlämningar kombinerat med texter ur Poetiska Eddan, Snorres Edda och andra historiska skrifter, ger han bilderna kropp och en ny dimension som ger betraktaren en mening i bilden. Med sitt sätt att förmedla sina historiska bilder förmedlar han en känsla av tillhörighet och något som slår an en sträng hos betraktaren som för många gav en känsla av stolthet över vår bygd. Det gåtfulla förflutna väcker en känsla."
"In his evocative images of ancient monuments combined with texts from the Poetic Edda, Snorri's Edda, and other historical writings, he gives the images substance and a new dimension that provides the viewer with meaning in the picture. Through his method of conveying his historical images, he imparts a sense of belonging and something that resonates with the viewer, which for many instills a sense of pride in our region. The enigmatic past stirs a feeling."

Falköpings Kommun   Falköping Municipality
Fotograf 
Photographer

Bilder av ett gåtfullt förflutet   Images of an Enigmatic Past
Separatutställning på Ekehagens Forntidsby, 22-24 september 2023
Solo exhibition at the Ekehagen Archaeological Outdoor Museum, September 22-24, 2023

Porträttsessioner   Portrait Sessions
För priser och annan info, se "Bokning" i menyn ovan
For prices and other info, see "Booking" in the menu above
​​​​​​​
Skövde Kommun   Skövde Municipality
Fotograf
Photographer

Wiki Loves Monuments
2016 - Winner, Sweden
2017 - Winner, Sweden; Top Position, International Final
2018 - Juror, Sweden

Föreläsningar   Lectures
Lidköping City Library
Lidköping City Library
Nalen, Stockholm
Nalen, Stockholm
Vuxenskolan, Skaraborg
Vuxenskolan, Skaraborg

Magasin Skaraborg 
Foto
Photo

ANIARAgymnasiet
Grafisk formgivning och foto
Graphic design and photo

Alter Ego
Spelifieringsprojekt - idé, illustration och grafisk formgivning
Gamification project - idea, illustration and graphic design

In Hoc Signum
Äventyrsskattjakt - Idé, speldesign och grafisk formgivning 
Adventure treasure hunt - idea, game design and graphic design
Till början